Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 30.3.2015

 

1. Rekisterinpitäjä

APV-Rakennuspalvelu Ky
Artjärventie 345
47350 Kimonkylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Vainio

3. Rekisterin nimi

APV-Rakennuspalvelu Ky:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

APV-Rakennuspalvelu Ky:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamiseen sekä tilauksiin ja tuotteisiin liittyvien yhteydenottojen hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi APV-Rakennuspalvelu Ky:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

APV-Rakennuspalvelu Ky:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Evästeet

Sivustolla on käytössä Google Analytics -palvelu. Google Analytics on Googlen analysointityökalu, joka auttaa sivuston omistajia selvittämään, miten vierailijat käyttävät sivustoja ja sovelluksia. Se voi käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa ja raportoidakseen verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä Googlen yksittäisiä kävijöitä.

Verkkosivuston käyttäjätietojen raportoinnin lisäksi Google Analyticsin avulla käyttäjille voidaan myös näyttää osuvampia mainoksia Googlen tuotteissa (kuten Google-haussa) sekä muualla verkossa.

Voit estää evästeiden käytön selaimestasi. Kaikki sivuston ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi evästeiden ollessa estetty. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.